+34 972 643 259

La Bisbal d'Empordà

info@construccions96.com

Nota Legal

Inici»Nota Legal i Política de Cookies

Nota Legal

1. Dades empresa

Nom: Construccions96.com
Raó social: CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L.
NIF: B17599788
Domicili social: C/ Carme Carles, 1 - 17111 Vulpellac - Forallac (Girona)
Telèfon: 972 643 259
Correu electrònic: info[@]construccions96.com

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'Usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés i que preguem llegeixi detingudament. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquestes, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.

A través d'aquesta pàgina Web oferim informació relativa als serveis prestats per CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., així com diversos continguts relatius al món de la construcció, sense que això suposi, en principi, relació professional ni mercantil amb l'Usuari.

En qualsevol moment CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. podrà modificar la presentació i configuració del lloc web i fins i tot suprimir aquest de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

2. Drets de propietat intelectual i industrial

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial estan expressament reservats per CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L.. La informació i els continguts recollits al llarg de tot el web estan protegits per la legislació espanyola a favor de CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L..

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat a excepció del material clarament indicat per escrit per ús comercial.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

3. Condicions d'accés

L'Usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, referent al deure de col·laboració amb els organismes competents, suspendrà el servei contractat quan sigui instat per l'organisme judicial o administratiu que ho sol·liciti formalment. Així mateix, si CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. té coneixement i la certesa que s'estan cometent presumptes accions il·lícites o que vulnerin drets de tercers, ho ha de posar en coneixement de les autoritats competents.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions contractuals que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la seva impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ...) que la nostra pàgina web posa a seva disposició, li comuniquem que CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'Usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulen tots els llocs web.

L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitats

Al posar a disposició de l'Usuari aquesta pàgina web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'Usuari.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs o pàgines web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels Usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. Tanmateix, CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L.. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

L'Usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres clients.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Spain).

5. Política de privacitat

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. informa que per fer ús d'alguns dels serveis telemàtics: proporcionar les novetats comercials de la nostra empresa o sol·licitar informació, cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), seran objecte de tractament i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts. Així mateix, informem que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals.
CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., com Responsable dels Fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades, que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal ( LOPD ) i Reial Decret 1720/ 2007 de desenvolupament de la LOPD i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web .

El subministrament de dades per part de menors de 14 anys, no està permès sense la deguda autorització dels seus pares o tutors legals. CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat, davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l'edat de l'Usuari, pel subministrament de dades personals de menors de l'edat indicada.

2. Quines dades se sol·liciten i amb quina finalitat.
CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., informa que, en cap cas, està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per proporcionar-li els serveis oferts, de manera que les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.

La finalitat de la sol·licitud de dades personals a la nostra pàgina web no és altra que la de poder oferir-li els següents serveis:

Informar dels serveis de CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L.: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat proporcionar-li la informació comercial de qualsevol dels nostres serveis que ens sol·liciti o que CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. cregui que li pot ser del seu interès (Fitxer Clients).

Formularis de contacte per contestar les seves sol·licituds d'informació o dubtes i remetre-li informacions comercials dels nostres serveis.

CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

3. Comunicacions comercials amb els usuaris.
En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que mitjançant l'acceptació de les condicions generals de contractació o la sol·licitud d'informació comercial, ens autoritza expressament a remetre-li els nostres enviaments tècnics, comercials, publicitaris, informatius o promocionals per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable en cadascun dels nostres enviaments, o abans de la seva recepció en el correu electrònic info[@]construccions96.com.

4. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. En qualsevol moment té dret a oposar-se a l'enviament d'informacions comercials, així com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L. - LOPD CLIENTS C/ Carme Carles, 1 - 17111 Vulpellac - Forallac (Girona). Espanya.

5. Cessió o comunicació de les seves dades. CONSTRUCCIONS LLUIS SABATER BARCONS S.L., l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, llevat que el vostè ens ho autoritzi, i en els casos legalment previstos.

 

Política de Cookies

Política de Cookies

Les cookies són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'usen per a registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i conté dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des quina pàgina web s'ha accedit, o si ha utilitzat un 'banner' publicitari per arribar.

Per què aquesta web utilitza cookies?

BLAUPIXEL utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i els permetin moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, utilitza cookies que recullen dades relatives a l'anàlisi d'ús de la web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). BLAUPIXEL no controla les galetes utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.


Quin ús li donem als diferents tipus de galetes?

Segons la seva finalitat  
Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons plaç  
Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.


I si no vull tenir aquestes cookies o no faig res al respecte?

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la no conformitat, només utilitzaríem les galetes tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap galeta. En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Tingueu en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol · licitar de nou la seva autorització per a l'ús de cookies.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les galetes o impedir que es registri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment al menú d'Opcions, a la secció de 'Privacitat'. (Si us plau, consulteu l'ajuda del seu navegador per més informació.)


Més informació

Si necessiteu obtenir més informació sobre la directiva de cookies, podeu consultar el Butlletí Oficial de l'Estat publicat el passat 31 de març de 2012 (per a Espanya) on es transposen les directives en matèria de comunicacions electròniques. També es pot consultar la directiva a http://www.ico.gov.uk